Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim
http://ugszulborze.pl

24 marca 2020 07:56 | Aktualności

Oferty pracy aktualne na dzień 20.03.2020 r.

 Oferty pracy aktualne na dzień 20.03.2020 r.

 

 

 

WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY

 

 

 

      PRACE INTERWENCYJNE

    

 

OFERTY ZATRUDNIENIA W RAMACH  INSTRUMENTU  AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

 

 

 

OFERTY STAŻU

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu: 29-74-521-51, 29-74-521-52, 29-74-533-93, 507-106-993 bądź w Centralnej Bazie Ofert Pracy na stronie internetowej https://oferty.praca.gov.pl.

Jednocześnie PUP w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że na podstawie  § 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433) w okresie od dnia 16.03.2020r. do odwołania, ograniczył wykonywanie zadań poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów. Ponadto, niektórzy z pracodawców ze względu na panująca sytuację wstrzymali dobór kandydatów na zgłoszone oferty. Biorąc pod uwagę powyższe aktualnie nie są wydawane skierowania do pracy/odbywania stażu, ale osoby zainteresowane ofertami zgłoszonymi do PUP mogą kontaktować się bezpośrednio z pracodawcami w przypadku, gdy wyrażą oni zgodę na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających ich identyfikację. Ponadto, zarejestrowanym w PUP w Ostrowi Mazowieckiej osobom bezrobotnym i poszukującym pracy mogą być udostępnione telefonicznie dane pracodawcy w przypadku, gdy osoba bezrobotna/poszukująca pracy spełnia wymagania określone przez pracodawcę w ofercie pracy/stażu.