Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim
http://ugszulborze.pl

14 listopada 2019 09:30 | Aktualności

Szkolenie: jak otrzymać wsparcie finansowe na rozwój działalności gospodarczej?

W dniu 15 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Szulborzae Wielkie odbędzie się bezpłatne szkolenie dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Szkolenie przeprowadzi Lokalna Grupa Działania "ZIELONE SIOŁO" z Ostrowi Mazowieckiej.

Podczas spotkania zostaną omówione szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej na przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcia 1 (P.1) "Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej"
Przedsięwzięcia 2 (P.2) "Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą".

Ponadto przedstawione zostaną zagadnienia związane z prawidłowym przygotowaniem wniosku, biznesplanu, i załączników do wniosku oraz kryteria wyboru projektów.