Alert smogowy z dnia 8.04.2019

W związku z przekroczeniem w 2019 r. poziomu III- Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz PM 10 w powietrzu na obszarze wpjewództwa mazowieckiego, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia.


Załącznik 1