Świadczenie "Dobry Start" 300+

Świadczenie "Dobry start" dla ucznia


Ośrodek Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start na okres zasiłkowy (2018/2019) będą przyjmowane:


-  elektronicznie od 01 lipca 2018r. do 30 listopada 2018r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych,


- tradycyjnie ( w wersji papierowej) od 01 sierpnia 2018r. do 30 listopada 2018r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim przy ul. Romantycznej 2.


Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 01 lipca 2018r. do 31 sierpnia 2018r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niź do 30 września 2018r. Wnioski złozone w okresie od 01 września 2018r. do 30 listopada 2018r. będą realizowane w terminie 2 miesiący, licząc od dnia złożenia wniosku.


Dla kogo świadczenie dobry start:


Pierwszym rokiem realizacji programu "Dobry start" jest rok 2018 i obejmuje uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Świadczenie przysługuje w kwocie 300 zł i przyznawane będzie na każde uczące się dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie dobry start przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się. Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się:

- 20 roku życia,

- 24 roku życia - w  przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.


Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim, ul. Romantyczna 2 w godzinach pracy Ośrodka od 7.30-15.30 lub pod nr telefonu (86) 475 40 71.