Zbiory

                                  Drodzy  

          Użytkownicy  i  czytelnicy   biblioteki

 

            Zmienia się świat, zmieniła się nasza Gmina na lepsze, zmienił się wygląd Waszej Biblioteki. Stała się ona bardziej przyjazna i również wirtualnie  otwarta na różne potrzeby intelektualne.Dzisiaj każdy jej użytkownik, przy zapisie otrzymuje elektroniczną kartę biblioteczną .

 Za pomocą, której na stronie Internetowej Biblioteki: www//http://ugszulborze.pl/cms/15081/biblioteka_publiczna_gminy

można sprawdzić jakie ona posiada w swoich zbiorach książki, filmy, inne materiały. Można  dokonać rezerwacji, a potem  wypożyczyć na 30 dni, jest możliwość  przedłużenia  ich wypożyczenia na 14 dni.

Biblioteka jest czynna tak samo od lat: poniedziałek, wtorek, czwartek: od godź. 900- 1700, piątek od godź. 1000-1800, środa jako dzień wewnętrzny ( biurowy).

            Od września 2015 roku Bibliotece został nadany nowy Statut Biblioteki i Regulamin Organizacyjny, są to dokumenty na podstawie, których placówka prowadzi swoją działalność kulturalną.

            Po przeprowadzonym remoncie w 2015 roku, zostały wydzielone odrębne sale: dla dzieci; komputerowa  ( 6 komputerów) i dla młodzieży; czytelnia  pełna nowości z różnych dziedzin wiedzy ( dla uczniów, studentów i osób dokształcających się); oraz duża sala z literaturą dla czytelnika dorosłego pełna nowości czytelniczych.

 

                                                    Bardzo serdecznie  

 ZAPRASZAMY!!!       

                                               Bo:

 

KSIĄŻKA  TO  NAJLEPSZY   PRZYJACIEL,

KTÓRY  NIGDY  NIE  ZAWIEDZIE.”

                                                               A

CZYTANIE KSIĄŻEK,

TO ROZMOWA Z LUDŹMI WIEKOW MINIONYCH.”

 

DYREKTOR  BIBLIOTEKI

 

 BIBLIOTEKA  PUBLICZNA  GMINY SZULBORZE WIELKIE

 

e-mail:biblpubszulborze@wp.pl;  

 

                                                    www.ugszulborze.pl/cms/15081/biblioteka_publiczna_gminy

 


INFORMACJA DLA CZYTELNIKÓW/UŻYTKOWNIKÓW

 

Karta biblioteczna -  Podczas zapisu czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną.
Utratę karty należy niezwłocznie zgłosić osobiście lub telefonicznie bibliotekarzowi.

 

Wypożyczanie  - Wypożyczanie książek i innych materiałów bibliotecznych, a także korzystanie ze stanowisk internetowych nie jest możliwe bez użycia karty bibliotecznej.

 

 • Liczbę i okresy wypożyczeń dla poszczególnych rodzajów materiałów bibliotecznych określa regulamin. Czytelnik jest informowany o terminie zwrotu w momencie dokonywania wypożyczenia.

 

Biblioteka nie ma obowiązku przypominania o terminach zwrotu wypożyczonych pozycji.

 

 • Termin zwrotu (jeśli nie został przekroczony i pozycja nie została zarezerwowana przez innego czytelnika) można przedłużyć osobiście, telefonicznie lub poprzez stronę internetową Biblioteki. W ten sam sposób można rezerwować pozycje wypożyczone przez innych czytelników.
 • Za zagubienie lub zniszczenie wypożyczonych materiałów czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną.
 • Zwrócenie wypożyczonych materiałów po terminie powoduje automatyczne naliczenie opłaty wg stawek określonych w regulaminie.
 • Nieregulowanie zobowiązań wobec Biblioteki powoduje zablokowanie możliwości dalszych wypożyczeni i korzystania
  ze stanowisk internetowych.

 

Zdalna obsługa konta bibliotecznego

 

Aby uzyskać dostęp do swojego konta bibliotecznego należy wejść na stronę – URZĄD GMINY -BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY SZULBORZE WIELKIE, zakładka ZBIORY  w katalog online Biblioteki i  otworzyć zakładkę Twoje konto. Następnie w odpowiednie okienko wpisujemy numer karty(bez początkowych zer) oraz PIN i klikamy na przycisk ZALOGUJ.
Zalogowanie się w systemie umożliwia  kontrolę terminów zwrotu pozycji na swoim koncie czytelniczym,

 

jak też samodzielne wykonywanie niektórych operacji:

 

 • W celu przedłużenia terminu zwrotu należy kliknąć na znajdujący się z prawej strony wybranej pozycji przycisk PROLONGUJ, co spowoduje wstępne przedłużenie terminu o 7 dni. Jeśli termin zwrotu już minął lub na wybraną pozycję oczekuje  inny czytelnik, zamiast przycisku wyświetli się komunikat informujący o przyczynie odmowy przedłużenia.
 • Aby zarezerwować pozycję wypożyczoną przez innego czytelnika należy zalogować się na swoje konto, wejść
   do katalogu, wyszukać odpowiednią pozycję i kliknąć na przycisk ZAREZERWUJ. Następnie należy wybrać okres oczekiwania i potwierdzić przyciskiem REZERWUJĘ. Pozycja zostanie wpisana na liście rezerwacji na koncie czytelniczym. Z prawej strony wpisu wyświetlone są przyciski umożliwiające usunięcie rezerwacji lub przedłużenie terminu oczekiwania.

  Uwaga. Podczas korzystania z Internetu z komputera np. w kafejce internetowej proszę pamiętać o wylogowaniu się. Uniemożliwi to osobom postronnym wejście do systemu na Państwa konto.

 

 

katalog online biblioteki