Wywóz odpadów zbieranych selektywnie na terenie Gminy Szulborze Wielkie

Informacja

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie uprzejmie informuje , że odbiór odpadów selektywnie zebranych z gminy Szulborze odbywać się będzie w tym samym terminie i rejonie jak odpadów komunalnych zmieszanych , a zgodnie z założoną częstotliwością wywozu w 2013 roku realizowany będzie , jn:

 

- sierpień. wrzesień , październik , listopad , grudzień  - odpady biodegradowalne

- wrzesień , grudzień- pozostałe odpady selektywnie zebrane.

 

 Jednocześnie uprzejmie prosimy o ewentualną pomoc w powiadomieniu mieszkańców o terminach wywozu.

 

 

Z poważaniem

Zenobia Dzieżyc

Kierownik DTiO tel. 862712700