Najnowsze wiadomości

25 maja 2020 09:19 | Aktualności

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie postępowania powypadkowego, na które...

czytaj więcej »

25 maja 2020 09:11 | Aktualności

Wytyczne Ministerstwa Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Wytyczne Ministerstwa Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

czytaj więcej »

25 maja 2020 09:03 | Aktualności

25 maja otwarcie ARiMR

Od 25 maja obsługa beneficjentów w placówkach ARiMR w pełnym zakresie Od najbliższego poniedziałku, 25 maja, w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych rolnicy będą mogli załatwić wszystkie sprawy osobiście. W województwie śląskim i powiatach, gdzie zagrożenie epidemiczne...

czytaj więcej »

21 maja 2020 12:22 | Aktualności

Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca

Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia...

czytaj więcej »

21 maja 2020 12:16 | Aktualności

ARiMR: „Modernizacja (obszar D)” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” do 30 czerwca

O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Pierwotnie nabór wniosków ogłoszony był do 29 maja.

czytaj więcej »

21 maja 2020 12:06 | Aktualności

Wykłady on-line Fundacja Togatus Pro Bono

Fundacja Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie na podstawie umowy zawartej z Powiatem Ostrowskim realizuje zadnie publiczne z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z edukacją prawną lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowskiego. W związku z sytuacją epidemiologiczną,...

czytaj więcej »

12 maja 2020 14:16 | Aktualności

Uruchomienie nowej przychodni Centrum w Szulborzu Wielkim - szczegółowe informacje

Uprzejmie informujemy, że Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. od dnia 25 maja 2020 roku na podstawie

czytaj więcej »

04 maja 2020 13:15 | Aktualności

ARiMR: Nowy termin naboru wniosków o dopłaty do materiału siewnego

ARiMR: Wypłata dopłat do materiału siewnego na finiszu

czytaj więcej »